Moderor

Význam: krotit, ovládat, mírnit

Další latinský slovník

Procubo

ležet natažen, prostírat se

Classis

válečné loďstvo

Inquinamentum

špína

Pagina

strana, stránka ; listina ; sloupec (písma) ; text, kniha, dílo, spis ; báseň ; "~ divina" Písmo svaté ; řada révových keřů ; pozemek ; oblast, region ; tržiště (Pražák, MLLM) ; průvod, slavnost (Rubin, CC, 280)

Dementia

pošetilost, bláznivost

Aliter

jinak