Cessatus

Význam: promeškaný, prozahálený, zameškaný

Další latinský slovník

Adimpleo

naplňovat, doplňovat, vyplňovat ; ukájet (o choutkách ; DZ)

Iracundia

prchlivost

Omnipotens

všemohoucí, všemocný

Convaleo

uzdravit se

Decido

spadnout, upadnout

Caemento

stmelovat, zdít