Imber

Význam: déšť

Další latinský slovník

Contagio

nákaza, styk

Supplicatio

poděkování, děkovná slavnost, slavnostní pobožnost

Congregata manu

společně

Melioro

zlepšit, vylepšit, zvýšit hodnotu ; poopravit, vylepšit ; vyléčit, uzdravit ; (pas.) vyléčit se, uzdravit se ; opravit (věc, např. loď) ; obdařit, obdarovat, (spec.) obdařit donací

Partium studium n.

stranictví, stranění

Discedo

odcházet, rozejít se