Profectio

Význam: odchod

Další latinský slovník

Fames

hlad

Procul dubio

beze vší pochybnosti, jistě, jednoznačně

Moymir

Mojmír

Stanislaus de Znoyma

Stanislav ze Znojma

Suffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Assero

přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co