Intra

Význam: uvnitř

Další latinský slovník

Aes

1. měď, měděná ruda ; spěž, bronz ; kov ; 2. mosaz ; 3. věc vyrobená z bronzu, zejm.: polnice, trouba, trubka ; cymbál, cimbál ; zbraň, zbroj ; přilba ; štít ; nádoba, kotel ; deska, destička (na vyrytí nápisu) ; mince, peníz ; 3. peníze, majetek, jmění ;

Fructifer

plodný, nesoucí plody

Subfero

zdvihnout

Paratus

připravený

Regula

pravidlo ; řehole

Cautio

obezřetnost ; záruka, ujištění