Intra

Význam: uvnitř

Další latinský slovník

Maneo

zůstávat, trvat, nadále být ; zůstat (přes noc), přenocovat ; dochovat se, zachovat se, dosud být v platnosti ; čekat na koho, očekávat koho, vyčkat koho / čeho

Sesquipedalis

dlouhý půldruhé stopy

Caput

pramen

In armis esse

být ve zbrani, hotov k boji, v bojové pohotovosti

Obtineo

držet, mít, zastávat, zaujímat

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec