Urina

Význam: moč

Další latinský slovník

Obtempero

poslouchat, podrobit se

Extendo

natáhnout, napřáhnout, vztáhnout ; rozpínat, roztahovat, rozšiřovat, natahovat, rozestírat ; rozpřahovat ; rozšiřovat se, zvětšovat se, roztahovat se, rozvinout ; rozestavit, rozvinout (např. šik) ; protahovat, prodlužovat (čas.)

Radix montis

úpatí hory

Prospicio

opatřovat, postarat se

Ob

pro, za, kvůli, proto, pročež

Turbo nivis

sněhová bouře, sněhová vánice