Dum etiam

Význam: ještě ani

Další latinský slovník

Carcassona

(geogr.) Carcassonne

Facere se + ak.

předstírat co, dělat se jakým, stavět se jakým

Simplex

jednoduchý, nesložený, nesmíšený, pouhý ; jednotlivý ; jediný ; přirozený, obyčejný, neupravený ; přímý, bezelstný, prostý, prostomyslný, upřímný, poctivý ; sprostý, obyčejný

Ablutio

omývání, čištění

Dolosus

lstivý

Farzellum

(Fournier I, 312)