Extremus

Význam: nejzazší

Další latinský slovník

Teste Apostolo

jak dosvědčuje Apoštol

Finio

určovat, vyměřovat, stanovit

Manifeste

očividně, jasně, zřetelně ; otevřeně (neskrytě)

Punicum

granátové jablko

Receptus

útočiště

Perditrix

zhoubkyně, škůdkyně