Sensum recuperare

Význam: přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu

Další latinský slovník

Videlicet

patrně, zřejmě, je zjevné, jistě, věru, ovšem, rozumí se ; totiž (vysvětlující)

Parma

Parma

Inopinans

nic netušící

Varietas ac dissensio f.

rozmanitost mínění

Se caleficiare ad ignem

hřát se u ohně

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení