Despero

Význam: nemít naději, ztratit naději

Další latinský slovník

Septemdecim

sedmnáct

Venor

lovit

Praescribo

vytknout, naříkat

Removeo

odstranit, vzdálit, odklidit

Fructifer

plodný, nesoucí plody

Perago

dokončit, dodělat