Lignator

Význam: dřevorubec

Další latinský slovník

Porca

prase, vepř

Unusquisque

každičký, každý

Cohorta praetoria

tělesná stráž

Comendo

(viz commendo)

Ligo

motyka

Perdisco

důkladně se naučit nazpaměť