Alterutrum

Význam: navzájem, vzájemně

Další latinský slovník

Seorsum

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Consanguineus

příbuzný

Idest

to jest

Suffero

vézt

Inviolate

bez porušení

Nuper

nedávno