Alterutrum

Význam: navzájem, vzájemně

Další latinský slovník

Inquisitor

vyšetřovatel, (spec.) inkvizitor

Exuo

svléci, odložit ; odložit co, vzdát se čeho ; zbavit se čeho, setřást co (např. jho) ; odejmout co komu, svléci co komu, obrat, oloupit koho o co, zbavit

Reduco

táhnout zpět, odtahovat ; vést zpět, přivést zpět, zavést, uvést ; přivést, přimět k něčemu, vrátit koho čemu ; obnovit, znovu zavést

Deprimo

stlačit, snížit, strhnout ; prohlubovat, hluboko vykopat, hluboko zapouštět ; potlačit, udusit

Comito

provázet, být průvodcem

Tendo

tábořit, stanovat