Alterutrum

Význam: navzájem, vzájemně

Další latinský slovník

Coemo

nakoupit, skoupit

Examino

zkoušet, zkoumat, [zhodnotit (DZ)] ; odvažovat, vážit

Vehementer

prudce, náhle, unáhleně, prchlivě ; rázně, rozhodně, důrazně, přísně ; úlisně, usilovně ; silně, mocně, tuze, náramně, velice, velmi

Navigium

loď, plavidlo

Inanis

prázdný, bezobsažný, bez obsahu, dutý, bez (nápisu, ducha atd.) ; jalový, nicotný, marný, lichý, bezpodstatný ; ješitný

Res communis

společná záležitost