Providus

Význam: předvídající budoucnost, znalý budoucnosti, věštecký ; starající se, starostlivý, pečlivý (alcis rei o co) ; prozíravý, obezřelý, opatrný

Další latinský slovník

Antea

předtím, dříve

Idest

to jest

Memoria

paměť

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Classis

válečné loďstvo

Modo + gen.

po způsobu, způsobem