Cibus vetitus m.

Význam: zakázaný pokrm (tj. zakázané ovoce ; Moneta 62a)

Další latinský slovník

Grandis

veliký, statný

Occitanus

okcitánský

Prospicio

opatřovat, postarat se

Arcesso

přivolat, povolat

Civitate donare

darovat občanské právo

Praeterea

dále, kromě toho, navíc, nadto, mimoto ; ostatně