Causor

Význam: uvádět za příčinu, udávat za záminku ; předstírat

Další latinský slovník

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt

Propono

oznámit, vykládat

Supplicium

pokuta, trest

Leodiensis

ličgeský

Attendo

natahovat, napínat k čemu ; napínat mysl, pozornost, dávat pozor ; pozorně poslouchat, pozorovat (+ ak.)

Evangelium Lucae n.

Lukášovo evangelium, evangelium podle Lukáše