Causor

Význam: uvádět za příčinu, udávat za záminku ; předstírat

Další latinský slovník

Conservo

schránčlovat

Sacerdos

obětnice, kněžka

Volucris

pták, polétavec, okřídlenec

Repente

nenadále, znenadání, najednou

Mitigo

zmírnit

Suadeo

doporučovat (alci alqd), radit, přimlouvat se za co ; vybízet, pobízet, navrhovat ; přemlouvat, přesvědčovat ; sibi suadere přesvědčit se, nabýt přesvědčení