Adiutorium

Význam: podporování, pomáhání, podpora, pomoc, přispění

Další latinský slovník

Gano

získat (střv. ; germanismus)

Pertinacia

neústupnost, tvrdošínost

Inopinans

nic netušící

Dubito

být plný pochybností???

Mitto + dat.

vzkázat komu??? [výskyt DHC 308:25]

Genitivus

genitiv, druhý pád, 2. pád (i takto zkráceně, ne jen casus genitivus: viz Moneta 282b)