Comprehendo

Význam: zajmout, zatknout

Další latinský slovník

Alicuius

něčí

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Sanitas

zdraví, zdravý rozum, rozvaha, rozumnost

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost

Extruo

nakupit, nastavět

Rassa

Raška