Carcasona

Význam: Carcassonne

Další latinský slovník

Iuventus

mládež

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet

Reclino

ohýbat, naklonit, opírat

Ihesus

Ježíš

Incontinentia

nezdrženlivost, nestřídmost

Beneficium

dobrodiní, laskavost