Moveo

Význam: hýbat se, pohybovat se ; hýbat, pohybovat, pohnout čím ; dát se na pochod, táhnout dál, přesunout se ; potřásat, třást ; vrtět ; připravovat, chystat ; hýbat se, mít se k dílu ; (pas.) vlnit se ; zahnat, zatlačit, odstranit, vyloučit

Další latinský slovník

Equester

jezdecký

Assuefacio

zvykat si, navykat, učit

Saepenumero

v mnohých případech, častokrát

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Defluo

téci dolů, stékat, valit se

Populus Israel

lid Izraele