Populus Israel

Význam: lid Izraele

Další latinský slovník

Cibus vetitus m.

zakázaný pokrm (tj. zakázané ovoce ; Moneta 62a)

Autem

avšak, ale ; pak, dále ; (někdy též výplňkové slovo, které se nepřekládá)

Tonitruum

hrom

Partium studium n.

stranictví, stranění

Inviolate

bez porušení

Rheno

kožešinový oděv, který zakrýval ramena a hruď