Divido

Význam: oddělovat, dělit, odlučovat, odtrhávat ; odlišovat, rozlišovat, dělat rozdíl ; rozdělovat, rozlučovat, dělit ; rozdělovat, třídit ; rozvrhnout, uspořádat ; rozvrhnout látku (o slohu) ; trhat, rozrážet, tříštit ; rozdvojovat, rozštěpovat

Další latinský slovník

Conclamo

zvolati

Hierosolyma

Jeruzalém

Mina

mina (váhová a cenová jednotka)

Qualiter

jak, jakým způsobem ; že (MLLM, bez příkladu) ; tak, že / tak, aby ; aby (MLLM, Pražák ; Pražák zpracoval velmi slabě, jen "jako, jak" bez pozn., MLLM několik příkladů)

Latior

širší, rozsáhlejší ; více lidí zasahující, rozšířenější ; obšírnější

Iter facere

pochodovat, táhnout