Praestat

Význam: jest lépe

Další latinský slovník

Alieno

zcizovat, odvracet

Tartarus

Tartar, podsvětí ; peklo

Societas

spoluúčast (vojenská)

Tradux

úpon (révový) ; převod

Itero

cestovat

Provinciales

Provensálci