Volgo = vulgo

Význam: obecně, všeobecně, vůbec

Další latinský slovník

Subfero

zdvihnout

Inaccessibilis

nepřístupný

Praeconium

hlásání, zveřejňování, hlasatelství ; prodej, vyvolávání ; rozhlašování, vyhlašování ; oslavování, velebení

Ante exactam hiemem

před koncem zimy

Dego

trávit, prožívat (čas, život), žít

Bellus

hezký, pěkný, roztomilý ; způsobný