Commonefacio

Význam: připomínat, důtklivě upomínat

Další latinský slovník

Innocentia

bezúhonnost, nevinnost

Abundans

hojný, přehojný ; bohatý, zámožný ; přetékající, přeplněný ; nadbytečný, přebytečný, příliš hojný

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Expedio

vykonat, umožnit ; vytahovat, vyndávat ; připravit k boji ; prospívat ; (expedit) prospívá, je na prospěch, [DZ hodí se, je lépe, je vhodné (např. v Mt 19,10)]

Deffinitivus

konečný, definitivní

Excommunico

exkomunikovat, vyloučit z církevního společenství