Tholosa

Význam: Toulouse

Další latinský slovník

Subicio

podhazovat ; podkládat, podstavovat, podstrkovat ; podrobit, podmanit ; podřadit, počítat k čemu ; podat, poskytnout ; napovědět, vnuknout, dát, vzbudit ; umístit, připojit co k čemu ; připojit, podotknout ; podvrhnout, podstrčit

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Valeo

mít převahu, zavládat

Sepe

často, zhusta, mnohdy ; opětovně, opět a opět

Animatus

živý, oduševnělý ; duševně uzpůsobený, naladěný, smýšlející nějak ; věrně oddaný ; srdnatý, statečný

Veritas rei ita se habet

tak se věc podle pravdy má