Damnum

Význam: ztráta, škoda

Další latinský slovník

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Profluo

vytékat, prýštit, téci, řinouti se

Praevaricatio

porušení povinnosti (úřední n. ve veřejném životě), zpronevěra, nepoctivost, prohřešení

Verbi gratia

kupříkladu, například, třebas

Absque

kromě, bez

Decrevi

[viz decerno a decresco]