Distineo

Význam: z obou stran držeti

Další latinský slovník

Egredior

vykročit, vytáhnout

Communico

osnovat

Rhenus citatus fertur

Rýn prudce teče

Prohibeo

odrážet, nepouštět

Cultus

vzdělávání

Rama

Bosna