Vita concedere

Význam: umřít, zemřít, zesnout

Další latinský slovník

Aequalis

rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký

Carex

ostřice

Antibari

Bar (dalmatské město)

Retrusus

zatlačený zpět, skrytý, zastrčený

Prognatus

zrozený, pocházející

Perduco

provést, postavit, vystavět