Saumata

Význam: (Pražák nic ; MLLM sub sauma: sauma et derivata v. sagm-)

Další latinský slovník

Iumentum

dobytek

Laedo

porušit

Prosper

zdárný, šťastný, se zdarem, šťastně ; zdar dávající, příznivý ; příznivý, šťastný, blahověstný

Civitate donare

darovat občanské právo

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak