Quam

Význam: jak velice, jak málo

Další latinský slovník

Persequtio

(form. persecutio)

Mortale peccatum n.

smrtelný hřích

Perfringo

prolomit, prorazit, porazit

Sustineo

zadržet

Immuto

změnit, proměnit, přeměnit

Marciarius

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)