Amititia

Význam: přátelství ; přátelé

Další latinský slovník

Ius iurandum

přísaha

Melioratio

zlepšení, vylepšení ; zvýhodnění (ve spojitosti s dědictvím ; přilepšení zřejmě za ekvivalent tohoto významu pokládat nelze ; dle výkladu sub "melioro" jde o zvýhodnění jednoho dědice nad jiné)

Penitentiam iniungere

uložit pokání

Fallendo

podfukem, klamně

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Sanctus

svatý, nedotknutelný, neporušený