Amititia

Význam: přátelství ; přátelé

Další latinský slovník

Addo

přidat, přidávat, dodat, dodávat, doplnit, doplňovat, přikládat, dávat k čemu, připojovat ; dodávat, způsobovat, vzbuzovat, zjednávat

Estas

léto (neklas. pravopis)

Iste

ten, tenhle, tento ; tenhle (opovržlivě)

Existi

vyšel jsi (od exeo)

Dolum

podvod, lest

Populatio

plenění, pustošení