Nux

Význam: ořech

Další latinský slovník

Lutosus

blátivý, z bláta

Cognata

příbuzná, pokrevní příbuzná ; pokrevní přítelkyně (má sourozenec ženský tvar? Nenal. pravidla ani cz-fr, nicméně velmi dobrá F7 Word 2000+ potvrzuje sourozenka i sourozenkyně)

Temperantia

umírněnost, střídmost, vyrovnanost

Vaco

být prázden, neobydlen, neosazen

Se caleficiare ad ignem

hřát se u ohně

Comedo

(absol.) jíst ; (trans.) (alqd) jíst co, sníst co ; sežrat co ; strávit co ; projíst co ; promarnit, prohýřit co ; (refl.) sžírat se, trápit se