Urus

Význam: zubr

Další latinský slovník

Do

dát

Carego

(LMALB ani Pražák nic)

Iuxta

podle, ve shodě s

Iter facere

pochodovat, táhnout

Litteris mandare

sepisovat, zaznačovat písemně

Merum

čisté víno, nemíšené víno, neředěné víno