Vix

Význam: sotva, stěží, jen

Další latinský slovník

Occisio

popravování

Sublica

trám, kůl

Nudo corpore pugnare

bojovat bez štítů

Cruentus

krvavý, krvavě červený ; krvavý, potřísněný krví ; krvelačný, krvavý, krutý ; barvy pečetního vosku

Luparius

lovec vlků ; vlkodav

Aequus

rovný, správný