Annuntio

Význam: oznámit, vyprávět, sdělit

Další latinský slovník

Immolo

obětovat

Vergente autumno

(Tacitus)

Idcirco

proto, z té příčiny ; proto, za tím účelem

Cohorta

stráž

Etsi

ačkoliv

Cubitum

loket ; loket (míra)