Trabs

Význam: kláda, břevno

Další latinský slovník

Neve

ani

Pars

díl, část, oddíl, kus, složka, součást ; podíl, účast, účastenství ; účastník (m.) ; úkol, úřad, povinnost ; strana ; stránka (věci) ; směr ;

Adequito

najíždět, dorážet

Concha

lastura, škeble ; perla ; nádoba lastuře podobná, lahvička (např. se solí, voňavkou)

Primo

zpočátku

Vigesco

nabývat živosti, nabývat síly