Inaccessus

Význam: nepřístupný ; nedostižný

Další latinský slovník

Longurius

dlouhá tyč, dlouhé bidlo

Restituo

obnovit, vrátit do původního stavu

Utique

jistěže

Septimana

týden

Intrinsecus

uvnitř, zevnitř, dovnitř

Discludo

oddálit, odloučit, rozdělovat