Nimis

Význam: velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš

Další latinský slovník

Florentinus

florentský

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost

Commoror

zastavit se, sídlit, prodlévat

Conscedo

vystoupit, nastoupit, vylézt

Slavi

Slované

Iracundus

zlostný, popudlivý