Compater

Význam: kmotr (pro křestního kmotra i jako běžné oslovení)

Další latinský slovník

Insula

ostrov

Commonefacio

připomínat, důtklivě upomínat

Speculor

pátrat, slídit

Aestas superior

loňské léto

Malum

zlo ; jablko

Conquiro

vyhledávat