Astringo

Význam: utahovat, zadrhovat, zavazovat ; stahovat, svazovat, svírat ; v pas. tuhnout, křehnout ; poutat, vázat, zavázat (duševně, mravně) ; omezovat, držet v mezích

Další latinský slovník

Novus

nový

Professus

zasvěcený

Compendio

zkrátit

Praescribo

vytknout, naříkat

Insolenter

zpupně, bezostyšně

Si fortuna ita fert

je-li to vůle osudu, chce-li tomu osud