Devrev-

Význam: viz decresco ; decerno

Další latinský slovník

Quisquam

někdo

Assertus

přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Catena

řetěz, pouta, okovy

Ningere (3. os. ningit n. ninguit)

sněžit, chumelit, padat (o sněhu)

Simulatio

přetvářka

Naturaliter

(MLLM přímo nic, viz "naturalis")