Devrev-

Význam: viz decresco ; decerno

Další latinský slovník

Incredibilis

neuvěřitelný

Rassa

Raška

Dispensatio

rozvažování, odvažování ; rozdělování, vyplácení (peněz) ; správa, spravování, finanční správa ; rozdělování ; řízení, správa

Effemino

zženšťovat, činit ženou

Ex nihilo

z ničeho

Consultum

usnesení, opatření