Perpauci

Význam: velmi skrovný počtem, velmi málo

Další latinský slovník

Humanitas

vzdělanost

Paenito

(impers. paenitet me) (alcis rei) lituji, je mi líto, želím, mrzí mě, nelíbí se mi, nejsem spokojen ; stydím se ; (pers.) kát se ; litovat, želet

Fremitus

křik, řev

Coquus

kuchař

Excruciatus

mučený

Detraho

stahovati, snímati, vzdáliti, odvésti