Alo

Význam: živit

Další latinský slovník

Caulae

ohrada (pro dobytek), stáj, ovčinec

Deicio

odvrátit, shazovat

Perago

dokončit, dodělat

Relinquo

zůstat, zbývat

Frequenter

často

Contritio

lítost, zkroušenost, zkroušenost nad hříchy ; sklíčenost, hoře, žal, bolest ; útrapa, svízel, bída ; ničení, zkáza