Alo

Význam: živit

Další latinský slovník

Modo meliori

co nejlépe, nejlépe

Delectus

výběr, odvod

Burellus

(druh laciné tkaniny ze směsi vlny a lnu) (MLLM tento tvar, výklad se celkem shoduje s výkladem burellum v LMALB, jen se tu uvádí "z hrubé vlny", o lnu tu není zmínka)

Totus mundus

celý svět ; (přen.) všichni

Iuratus

pod přísahou

Nec

a ne, ani