Vigilo

Význam: (alqm) bdít u koho

Další latinský slovník

Transgressor

(Pražák nic)

Aquila

orel, orlice ; orel, znak římské legie ; orel (nástřešní ozdoba)

Damno

odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukládat pokutu ; přivodit odsouzení, dát odsoudit ; odsoudit, zavázat koho k čemu, zasvětit, oddat, určit (zejm. záhubě) ; odsuzovat, zamítat, zavrhovat, zatracovat

Quare

proč (vztaž. ; takto např. RS 45:9)

Finitimus

sousední

Pendo

platit