Terror

Význam: strach

Další latinský slovník

Intermitto

nechat mezeru, uplynout

Honorificus

čestný, uctivý

Infestis signis

připravený k boji

Heresimarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Finio

určovat, vyměřovat, stanovit

Quatenus

pokud, jak daleko, až kam ; až pokud, až po kterou dobu (čas.) ; ježto (příčinně) ; aby (účel ; jen v pozdní lat.)