Terror

Význam: strach

Další latinský slovník

Suadeo

doporučovat (alci alqd), radit, přimlouvat se za co ; vybízet, pobízet, navrhovat ; přemlouvat, přesvědčovat ; sibi suadere přesvědčit se, nabýt přesvědčení

Palma

dlaň, ruka

Cubile

lůžko

Damno

odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukládat pokutu ; přivodit odsouzení, dát odsoudit ; odsoudit, zavázat koho k čemu, zasvětit, oddat, určit (zejm. záhubě) ; odsuzovat, zamítat, zavrhovat, zatracovat

Ylen

(zmínka Fournier I, 240 dole)

Passim

na rozličné strany, hromadně