Apparentia

Význam: zdánlivost

Další latinský slovník

Traditorie

zrádně, proradně

Quingenti

pět set

Existentia

existence, bytí

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Erigo

zvednout se

Vigilo

(alqm) bdít u koho