Apparentia

Význam: zdánlivost

Další latinský slovník

Nodus

kloub, koleno

Ascensus

vzestup, vystupování, výstup

Tantum modo

jen, jenom, pouze, toliko

Minister

hodnostář

Aliquantulus

maličký

Impello

podněcovat, popouzet, pohánět