Prorsus

Význam: přímo, zrovna, právě ; docela, zcela, zhola, jistě ; velmi, tuze ; zkrátka, slovem (po výčtu)

Další latinský slovník

Avarus

lakomý, lakotný, hrabivý, skoupý, hamižný, chtivý peněz ; chtivý čeho, dychtivý čeho

Intersum

účastnit se, být přítomen

Indignatio

hněv

Delitesco

skrývat se, uschovat se

Resumo

opět vzít, znova se chopit, opět na sebe vzít ; opět se dát do čeho, znovu se dát do čeho ; obnovit

Secreto

v ústraní, stranou, mezi čtyřma očima