Sala

Význam: Sála (řeka)

Další latinský slovník

Adiuratio

zapřísahání ; zaklínání (ďábla)

Mundanus

světový

Custodia

stráž

Animadverto

dávat pozor, všímat si

Liber

svobodný, volný