Captus

Význam: chápavost, vnímavost, schopnost

Další latinský slovník

Servator

Spasitel (Kristus)

Depopulatus

zpustošený, vypleněný

Desilio

seskakovat, spadnout

Consuetudo

zvyk, zvyklost, způsob života

Morior

zemřít, umírat

Perduco

provést, postavit, vystavět