Captus

Význam: chápavost, vnímavost, schopnost

Další latinský slovník

Fortunae

majetek

Animal

živý tvor, živočich

Ignis

oheň

Tantopere

tak horlivě, tak velice, s takovým úsilím

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Species

přelud, klamný zjev, vidina