Circumstans

Význam: okolostojící

Další latinský slovník

Discretio

rozlučování ; rozeznávání, zkoušení ; opatrnost, obezřetnost, moudrost ; rozdíl

Faber falcastrorum m.

výrobce kos, kosař (sic)

Averto

odchýlit

Legatio

vyslanectví

Usual?

obročí (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)

Cotidie

každodenně